Nürnberg


Perimeter Protection
국제 보안기술 박람회

2018/01/16(화) ~ 2018/01/18(목)

Spielwarenmesse®
국제 완구 박람회

2018/01/31(수) ~ 2018/02/04(일)

FeuerTRUTZ
국제 소방 박람회

2018/02/21(수) ~ 2018/02/22(목)

Enforce Tac
국제 보안산업 박람회

2018/03/07(수) ~ 2018/03/08(목)

MT-CONNECT
국제 의학 기술 박람회

2018/04/11(수) ~ 2018/04/12(목)

Interzoo
국제 애완동물용품 박람회

2018/05/08(화) ~ 2018/05/11(금)

PCIM Europe
국제 동력기술 박람회

2018/06/05(화) ~ 2018/06/07(목)

CO-REACH
크로스미디어 마케팅 박람회

2018/06/20(수) ~ 2018/06/21(목)

SENSOR+TEST
국제 센서 및 테스트 박람회

2018/06/26(화) ~ 2018/06/28(목)

FachPack
국제 전문 포장 박람회

2018/09/25(화) ~ 2018/09/27(목)

it-sa
IT 보안기술 박람회

2018/10/09(화) ~ 2018/10/11(목)

BrauBeviale
국제 식음료산업 박람회

2018/11/13(화) ~ 2018/11/15(목)